Domácí energetická stanice

Domácí akumulační energetický systém s řízením odběru a spotřeb energií. Systém je orientován na využívání energie z malých místních FVE domovních panelů a ukládání této energie ve formě akumulovaného elektrického náboje do baterií. Výsledkem je získání autonomního zdroje energie pro používání běžných elektrospotřebičů na svícení, vytápění, ventilaci a podobně.

...

Akumulace energie

Pro ukládání energie využíváme velkokapacitní akumulátory na bázi Lithium-polymer LiFePO4 s vysokou měrnou kapacitou. Ty jsou mimo jiné používány i v oblasti trakčních pohonů. Nebytnou součástí boxu je výkonové elektrické zařízení a řídící elektronika pro optimalizaci spotřeby energií.

Batriový kontejner

LiFePO4 jsou v současné době nejefektivnější akumulátory vzhledem k poměru kapacita/rozměry a hmotnost. Jejich použití je z těchto důvodů v současné době masově směrováno i do aplikací v dopravní technice. Rozšíření těchto baterií v běžné praxi příznivě ovlivňuje jejich cenovou dostupnost.

Energetická bilance

Baterie LiFePO4 lze mnohokrát zcela nabít a vybít. Při dálkovém monitoringu a dodržování správných intervalů napětí lze předpokládat průměrně 6.000 cyklů, což odpovídá 6000/365 = 16. letům každodenního cyklování. Zrychlené testy vykazují životnost až 8.000 cyklů.

Kapacita

Ideální rozsah instalace je limit jednodenního pokrytí průměrných provozních energetických nároků objektu pro mezidenní akumulaci energie z obnovitelných zdrojů (solárních panelů, větrných generátorů).

...

Systém tvoří následující komponenty

 • Fotovoltaické panely - FV
 • Výkonový stabilizátor - Stabilisation
 • Výkonový nabíječ - BMS Charger
 • Výkonový měnič – INVERTOR
 • Výkonový přepínač – SWITCH
 • Řídící elektronický systém – IQ House®
 • Bateriový kontejner - BB (Battery Bank)
...

Zdroje

 • Solární panelový střešní systém.
 • Větrné generátory
 • Veřejná elektrická distribuční síť.

Spotřebiče

 • Vytápění
 • Klimatizace
 • Běžné trvale běžící domácí spotřebiče

Provozní podmínky

 • Prostředí: interier/exterier
 • Teplota: -20°C až 65°C
 • Nadmořská výška: 0 – 1000m.nm
...

Zákaznické instalace

Rodinné domy, bytové a řadové domy, administrativní a menší průmyslové objekty. V objektech a areálech s důrazem na zajištění stabilní dodávky el. energie systém zajistí bezvýpadkový chod technického vybavení (LDN, nemocnice, administrativní centra...)

Aplikace

Systém lze rozsahem instalace škálovat v unifikovaných řadách (A,B,C,..) různým skupinám uživatelů podle jejich potřeb mezidenní akumulace energie a finančních možností.

Ostrovní provoz

Předmětem dodávky je zařízení, provedené v uceleném kontejnerovém uspořádání bateriové sestavy, výkonové elektroniky a řídícího systému. Kompaktní technologický celek je určen pro akumulaci elektrické energie ze slunce v lokalitách s problematickou elektrifikací. Výsledným řešením je zcela samostatně fungující zdroj energie pro používání běžných elektrospotřebičů.

Parametry vzorového rodinného domu

Na základě empiricky měřených hodnot pro objekt rodinného domu o 2 podlažích v rozsahu 4+2, o rozloze podlahové plochy cca 140m2, bez vytápění (plynový kotel), byl stanoven průměrný denní odběr energie v rozsahu 12 až 16kWh. Na základě podrobného denního sledování jednotlivých spotřeb předpokládáme pro uvedený objekt následující technické parametry:

Bateriový kontejner LiFePo4:

 • článků: 100 ks
 • kapacita: 28,8 kWh
 • rozměry cca: (v x š x h) 1340 x 1250 x 1640mm
 • životnost na 80%: 5000 celých cyklů, tj. min cca 13,699 let

Výkonový kontejner:

 • Výkon: 30kVA
 • Výstupní parametry: 3 x 400V / 3 x 40A
 • rozměry cca: (v x š x h) 1000 x 800 x 300mm

Řídící elektronika:

 • rozvaděč cca: (v x š x h) 500 x 350 x 250mm
 • Ovládací panel: LCD 7“
 • Procesor: 32 bit
...

...

Kontakt

EnergyCloud, a.s.
Studentská 50, 323 00 Plzeň
IČO: 26326850
obchod@energycloud.cz

Energy Cloud

IQ house ®

Power Station

© EnergyCloud, a.s.